Finančný denník

Cashmon je jednoduchý a bezpečný finančný denník. Každý si ho môže prispôsobiť podľa potrieb a stať sa tak svojím vlastným účtovníkom.
Máte úver alebo pôžičku? Poraďte sa s nami.

Ochrana súkromia

Vaše súkromie a bezpečnosť sú pre nás prvoradé. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Registrácia

Pre využívanie služieb Cashmon je potrebné sa bezplatne zaregistrovať. Osobné údaje pre registráciu nie sú povinné, avšak odporúčame ich neskôr doplniť. Osobné údaje slúžia hlavne pre overenie Vašej identity v prípade obnovy hesla a sú uložené v chránenej databáze. Vaše osobné údaje ani registračný e-mail nikdy neposunieme tretím stranám a slúžia výhradne pre komunikáciu s nami. V žiadnom prípade ich nezdieľame ani nepredávame tretím stranám, s výnimkou prípadov, kedy je sprístupnenie týchto údajov nevyhnutné pre vyšetrovanie alebo prevenciu trestnej činnosti. Svojou registráciou nám dávate súhlas s príjmaním informačných e-mailov, tzv. newsletterov. Zaväzujeme sa k tomu, že Vás budeme informovať výhradne o našej službe a nebudeme Vás obťažovať nevyžiadanou reklamou. Z odberu noviniek sa samozrejme môžete kedykoľvek odhlásiť.

Vaše záznamy a spracovanie dát

Všetky dáta, ktoré si budete evidovať v našej službe sú len Vaše a len Vy k ním máte všetky práva. V žiadnom prípade tieto dáta nesledujeme, nespracúvame a nie sú prístupné iným osobám. Vaše dáta môžete ukladať anonymne, bez vypĺňania osobných údajov. V prípade, že svoje osobné údaje vyplníte, neprepájame ich so záznamami, ktoré si v Cashmone evidujete. Kladieme maximálny dôraz na zabezpečenie súkromia Vašich dát. Zabezpečujeme pravidelné zálohovanie Vašich dát, avšak nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené prípadným výpadkom služby alebo stratou dát. Za svoje dáta a stav financií ste stále zodpovední jedine Vy.

Google Analytics

Služba Cashmon využíva nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Prostredníctvom tejto služby získavame informácie o návštevnosti našich stránok a jednotlivých sekcií. Tieto informácie slúžia výhradne pre získavanie štatistických údajov pre našu potrebu. Na základe týchto údajov nie je možné získať informácie o osobných údajoch či finančných záznamoch jednotlivých užívateľov.

Cookies

„Cookie“ je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií a zabezpečenie správnej funkčnosti internetovej služby. Používame Cookies na uloženie informácií o práve prebiehajúcom spojení. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Cookies je takisto možné úplne zakázať, obmedzenie alebo zablokovanie cookies však môže mať negatívny dopad na použiteľnosť stránok. Cookies neobsahujú žiadne dáta, ktoré by sa dali akýmkoľvek spôsobom zneužiť.

V prípade, že máte ďalšie otázky týkajúce sa Vášho súkromia, kontaktuje nás, radi Vám odpovieme.